• Lives Happily with HIV

    APCOcap

My video

เกี่ยวกับ APCOcap(www.apcocapsules.com)

เป็นชื่อที่นักวิจัยใช้เรียกสูตรที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของคณะนักวิจัย APCO ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า30ปี และได้ค้นพบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (มังคุด,งาดำ,ถั่วเหลือง,ฝรั่ง และ ใบบัวบก)

“สรุปผลการวิจัย APCOcap(www.apcocapsules.com)”

การทดสอบสูตรของนักวิจัย Operation BIM 4 แคปซูล/วัน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 29 ราย ที่ใช้ยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลแม่ออน พบว่าผู้ติดเชื้อมีสุขภาพดีขึ้นทุกรายโดยการมี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลา 3 เดือน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สารภีและที่ดอยสะเก็ด 22 ราย มี CD4 เพิ่มขึ้นทุกคนในเวลา 3 เดือน ในรายที่ติดเชื้อวัณโรคและปอดบวมอาการหายไปในเวลาที่รวดเร็ว ในกลุ่มเด็กติดเชื้อที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ที่ใช้ยาต้านอยู่แล้ว 70 ราย ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น อาการของโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อรา แบคทีเรียหายไป รายที่เป็นมะเร็งตับก็มีคุณภาพชีวิตปกติมาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสูตรของนักวิจัย Operation BIM เกิดจากการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1, Th9 และ Th17 ซึ่งต่างก็คือ CD4 แล้ว CD4 ที่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มอานุภาพของเซลล์ T พิฆาต ในการกำจดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ผลรวมคือ CD4 เพิ่มขึ้น และจำนวน HIV ลดลง


ข่าวประชาสัมพันธ์

APCOcap(www.apcocapsules.com) เพิ่มจำนวน CD4 ได้รวดเร็วเกินคาด

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ ต่อมาในปี 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้สัญลักษณ์ “APCO”

apco.co.th

รางวัลที่ได้รับ

The Best CEO Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Best CEO Awards 2015

Best Company Performance Awards 2015

คณะนักวิจัย APCOcap(www.apcocapsules.com)

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

รศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

น.ส. ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา

งานวิจัยและพัฒนา

APCOcap(www.apcocapsules.com)

เอกสารโครงการ APCOcap(www.apcocapsules.com) และงานวิจัย

PDF Download

HIMSS AsianPac15

นำเสนองานวิจัย APCOcap(www.apcocapsules.com) ในงาน HIMSS AsiaPac15 Comference & Exhibition วันที่ 6-10 กันยายน 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์

PDF Download

กิจกรรม และ สื่อต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม แสดงผลงาน และสื่อประชาสัมพันธ์จากทาง APCO

CEO Innovation Forum 2016

ประมวลภาพงาน APCO โชว์นวัตกรรมสารสกัดพืชไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV

CEO Innovation Forum 2016

ประมวลภาพงาน APCO โชว์นวัตกรรมสารสกัดพืชไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

CEO Innovation Forum 2016

ประมวลภาพงาน APCO โชว์นวัตกรรมสารสกัดพืชไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4 กันยายน 2558

NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4 กันยายน 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4 กันยายน 2558

NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4 กันยายน 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

บ้านแกร์ด้า ลพบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2558

สอบถามข้อมูลงานวิจัย/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

เปิดทำการทุกวัน เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09:00น. ถึง 18:00น.

ที่อยู่บริษัท

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ

Hot Line : 1154Tell : 02 646 4849LINE/ID : 101-333-add

ติดต่อผ่าน Email

แผนที่บริษัท


ประสบการณ์ผู้ใช้

ประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ APCOcap(www.apcocapsules.com)

รายที่ 74 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 46

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนก.ค.2560

ค่า CD4 = 375 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 375 cells/cu.mm เป็น 813 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 117%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีกเลย

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

รายที่ 73 : หลังการใช้ APCOcap   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 22

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนต.ค.2560

ค่า CD4 = 164 cells/cu.mm

สุขภาพก่อนการใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะอื่นๆ

1. มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ / เหนื่อยหอบ

2. มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนัง

3. วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

5. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

6. ผิวแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 164 cells/cu.mm เป็น 411 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 151%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ / ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

        แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีก/ รอยแผลเป็นจางลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 72 : หลังการใช้ APCOcap   4-6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 42

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2556-2560 จะขึ้นๆ ลงๆ

   ค่า CD4 ล่าสุด เท่ากับ 425 cells/cu.mm.

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ/ มึนงง หลังการทานยาต้านไวรัสอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 425 cells/cu.mm เป็น 882 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 108%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและมึนงง หลังการทานยาต้านไวรัสอีก

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

- นอนหลับได้สนิท ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 71 : หลังการใช้ APCOcap   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 35

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนเม.ย.2560

ค่า CD4 = 200 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง  3 กก.

2. มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้ต่ำๆ ทุกวัน

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย 

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 200 cells/cu.mm  เป็น 500  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 150% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก

- ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

- ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 70 : หลังการใช้ APCOcap   2  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 27

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

- ค่า CD4 =  464 cells/cu.mm 

- มีอาการภูมิแพ้และเป็นหวัดบ่อยครั้ง

- มีผื่นคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

- มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวน (ท้องเสียสลับกับท้องผูก)

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 2 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 464 cells/cu.mm  เป็น 661 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 42%

หมายเหตุแพทย์ประหลาดใจเพราะคาดว่า ค่า CD4 น่าจะลดลง

- ยังไม่ได้ตรวจค่า VL (ปริมาณเชื้อไวรัส) ในครั้งนี้

- ไม่มีอาการภูมิแพ้ และ เป็นหวัดในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา

- ไม่มีผื่นคันตามผิวหนังอีก 

- ระบบการขับถ่ายเป็นปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 69 : หลังการใช้ APCOcap   9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 40

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  10 ปี 

ข้อมูลค่า CD4

  ปี 2550 - 2559ค่า CD4  อยู่ระหว่าง  120-250 cells/cu.mm 

   เดือนก.ค.2560ค่า CD4 ลดลงเหลือ 114 cells/cu.mm

             ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เพิ่มขึ้นเป็น  186,821  Copies/ml

             แพทย์สันนิษฐานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง 

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. ค่า WBC Count = 2,600 cells/cu.mm. (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

4. ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 109,900 cells/uL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

5. ค่า RBC Count = 3.41 cells/uL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

6. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

7. ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 114 cells/cu.mm เป็น 365 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 220%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 186,821 Copies/ml เหลือ 47 Copies/ml

- ค่า WBC Count เพิ่มขึ้นจาก 2,600 cells/cu.mm. เป็น 5,080 cells/cu.mm

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 109,900 cells/uL เป็น 254,000 cells/uL

- ค่า RBC Count เพิ่มขึ้นจาก 3.41 cells/uL เป็น 4.22 cells/uL

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 68 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 25

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  2 เดือน

ค่า CD4 = 224 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. เครียด/  วิตกกังวล /  นอนหลับไม่สนิท

2. ร่างกายอ่อนเพลีย/  ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

3. ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 224 cells/cu.mm  เป็น 324 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 45% 

หมายเหตุ แพทย์แปลกใจที่ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วเมื่อเทียบกับรายอื่นๆ

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการผื่นตามผิวหนังลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า 

- ทานอาหารได้มากขึ้น  น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 67 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 48

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  10 ปี 

ค่า CD4 = 625 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ กล้ามเนื้อแขนขาลีบและอ่อนแรง)

2. ผิวแห้งและคล้ำ

3. นอนหลับไม่สนิท

4. มีภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 625 cells/cu.mm  เป็น 972 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 56%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride)  อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเพิ่มขึ้นและมีกำลังมากขึ้น  สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- นอนหลับได้สนิท / ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ 

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 66 : หลังการใช้ APCOcap   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 26

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560

ค่า CD4 = 164 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด / เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก

4. ผิวแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 164 cells/cu.mm  เป็น 411  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 151% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น 

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น  8 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก 

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ 

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 65 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 29

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  3 เดือน

ค่า CD4 = 424 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีผื่นขึ้นตามแขนและขา

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/  ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 424 cells/cu.mm  เป็น 623 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 47%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่มีผื่นขึ้นตามแขนและขาอีก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะ

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ลดลงมาก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมาก

รายที่ 64 : หลังการใช้ APCOcap   6-9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 40

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

- ค่า CD4

        Absolute CD4= 271 cells/cu.mm

  

        %CD4 = 17% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  =  89,300 Copies/ml

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 130,000  cells/cu.mm (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

- ร่างกายอ่อนเพลีย / เบื่ออาหาร

- มักมีไข้ต่ำๆ ในช่วงเย็นทุกวัน

- มีอาการปวดไมเกรนแบบรุนแรงอยู่เสมอ

- ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ

- ฝันร้ายบ่อยๆ / นอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

ค่า CD4

        Absolute CD4เพิ่มขึ้นจาก 271 cells/cu.mm เป็น 318 cells/cu.mm  (เพิ่มขึ้น 17%) 

  

        %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 20%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก  89,300  Copies/ml  เหลือ  33,219  Copies/ml ลดลง  56,081  Copies/ml (หรือลดลง 63%)

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 130,000  cells/cu.mm เป็น 205,000 cells/cu.mm.

- ไม่มีอาการอ่อนเพลีย  / ทานอาหารได้มากขึ้น

- ไม่มีอาการปวดไมเกรน และ ไม่มีอาการไข้ต่ำๆ อีกเลย

- ไม่มีอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ

- ไม่มีอาการฝันร้าย / นอนหลับได้ดี

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 63 : หลังการใช้ APCOcap   9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 40

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัส และ ยาต้านวัณโรค  ตั้งแต่เดือนก.พ.2560

ค่า CD4 = 152 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 55,000  Copies/ml

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีอาการไอ และ เหนื่อยหอบ

2. มีอาการอ่อนเพลียมาก  และ วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 152 cells/cu.mm  เป็น 303 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 99.34%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก 55,000  Copies/ml  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ผล X-Rays ปอด พบว่าปกติ

หมายเหตุ แพทย์ให้หยุดยาต้านวัณโรคก่อนกำหนด

- ไม่มีอาการไอและเหนื่อยหอบอีก

- ไม่มีอาการอ่อนเพลียและเวียนศีรษะอีก

- ผื่นและอาการคันตามผิวหนังลดลงมาก

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- นอนหลับได้ดี

รายที่ 62 : หลังการใช้ APCOcap   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 45

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสเดือนธ.ค.59

ค่า CD4 = 430 cells/cu.mส

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/  ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 430 cells/cu.mm  เป็น 850 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 97.67%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีกเลย

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ลดลงมาก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 61 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 54

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 20 ปี

ข้อมูลค่า CD4

  ปี 2541 - 2558 ค่า CD4  อยู่ระหว่าง  550-600 cells/cu.mm  

             ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

   เดือนพ.ย.2559 ค่า CD4 ลดลงเหลือ 405 cells/cu.mm 

             ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เพิ่มขึ้นเป็น  445  Copies/ml 

             แพทย์สันนิษฐานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี  

             จึงมีแผนที่จะปรับสูตรยาต้านไวรัส ภายหลังการตรวจค่า VL ครั้งต่อไป 

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap  ได้รับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส คือ

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง 

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ค่าไตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ / เริ่มมีภาวะไตวาย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

      แพทย์แปลกใจที่ค่า VL ลดลง  / จึงไม่ได้ปรับสูตรยาต้านไวรัสให้ใหม่

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 405 cells/cu.mm  เป็น 809 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 99.75%

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลง

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 60 : หลังการใช้ APCOcap   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปีเศษ

ค่า CD4 = 416 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

2. มีอาการเวียนศีรษะหลังการทานยาต้านไวรัสทุกครั้ง

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

6. ผิวหนังแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 416 cells/cu.mm  เป็น 993  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 138.70%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะหลังทานยาต้านไวรัสอีก / นอนหลับได้ดีขึ้น

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอีก

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส  จนคนทัก

รายที่ 59 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 39

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 3 ปี

ค่า CD4 ในช่วง 3 ปี  อยู่ระหว่าง 250-270 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปก

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 270 cells/cu.mm  เป็น 540  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 100% 

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

- ไม่มีอาการท้องอืด/ ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride)  อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

หมายเหตุ แพทย์เตรียมให้คนไข้หยุดการใช้ยาลดความดันและยาลดไขมันในเลือด

รายที่ 58 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  5 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 29

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัส/ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนส.ค.2559

ค่า CD4 = 93 cells/cu.mm

มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง (หน้า / แขน/ ขา)

มีเชื้อราในช่องปาก/ ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส  ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย

1. มีผื่นคันตามผิวหนัง

2. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

3. ปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ บ่อยครั้ง

4. เบื่ออาหาร/  น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

6. ผิวหนังแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก  93 cells/cu.mm  เป็น 556  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 498%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ตุ่ม PPE และ ผื่นคัน ลดลงมาก / จุดและรอยดำเริ่มจางลง

- ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียนอีก

- ไม่มีอาการปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ

- ทานอาหารได้มาก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- นอนหลับได้ดี/ หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 57 : หลังการใช้ APCOcap   6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 25

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนก.ย.2559

ค่า CD4 = 74 cells/cu.mm

อาการก่อนการใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะอื่นๆ

1. มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ / เหนื่อยหอบ

2. มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนัง

3. วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

5. เบื่ออาหาร/ ท้องเสียบ่อยๆ/ น้ำหนักลดลง 6 กก.

6. ผิวแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 74 cells/cu.mm เป็น 636 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 759.46%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

3. ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ / ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

4. ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีก/ รอยแผลเป็นจางลงมาก

5. ทานอาหารได้ดี /ไม่มีอาการท้องเสีย / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

6. หน้าตาและผิวพรรณสดใส

7. สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 56 : หลังการใช้ APCOcap   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 40

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  8 ปี

ค่า CD4 ในช่วง  8 ปี ที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 200-350 cells/cu.mm

ได้รับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ กล้ามเนื้อแขนและขาลีบ)

2. ผิวแห้งและคล้ำ

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง  8 กก.

4. นอนหลับไม่สนิท

5. มีอาการฝันร้ายบ่อยๆ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 350 cells/cu.mm  เป็น 620 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 77.14%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride)  อยู่ในเกณฑ์ปกติ

4. กล้ามเนื้อบริเวณแขนและขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

5. ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

6. ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10  กก.

7. นอนหลับได้สนิท  ไม่มีอาการฝันร้าย

รายที่ 55 : หลังการใช้ APCOcap  4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน 

• เพศ : หญิง

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

Absolute  CD4 = 321 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  =  78,520 Copies/ml

มีผื่นและอาการคันตามผิวหนังอยู่เสมอ

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศเป็นประจำ

เมีอาการเบื่ออาหาร

เริ่มมีภาวะโลหิตจาง

มีอาการปวดศีรษะ และนอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

Absolute CD4 เพิ่มขึ้นจาก 321 cells/cu.mm  เป็น 815 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 153.89%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก  78,520  Copies/ml  เป็น 27,500  Copies/ml  ลดลง 51,020  Copies/ml (หรือลดลง 64.98%)

ไม่มีอาการผื่นคันตามผิวหนังอีก

อาการภูมิแพ้อากาศลดลงมาก

ทานอาหารได้ดี /  น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

ผลการตรวจเลือดไม่พบภาวะโลหิตจาง

ไม่มีอาการปวดศีรษะ/ นอนหลับได้ดี

รายที่ 54 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 18 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 45

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนพ.ค.2558

ค่า CD4 = 362 cells/cu.mm / %CD4 = 13%

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

2. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

3. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 1-6

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 362 cells/cu.mm เป็น 638 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 76.24%

2. %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 27.27% เพิ่มขึ้น 109.77%

3. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

4. ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีกเลย

5. ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

6. อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

7. นอนหลับได้สนิท/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 7-18

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 638 cells/cu.mm เป็น 1,243 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 94.83%

2. %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 27.27% เป็น 43.45% เพิ่มขึ้น 59.33%

3. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

4. ผลการตรวจค่าตับไต พบว่า ปกติ

5. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

6. หน้าตาและผิวพรรณสดใส/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 53 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 45

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

Absolute CD4 = 473 cells/cu.mm

%CD4 = 17%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 170,510 Copies/ml

มีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนังบ่อยครั้ง

มีอาการเบื่ออาหาร

เริ่มมีภาวะโลหิตจาง

นอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

Absolute CD4 เพิ่มขึ้นจาก 473 cells/cu.mm เป็น 487 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 2.96%

%CD4 เพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 21% เพิ่มขึ้น 23.53%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 170,510 Copies/ml เป็น 61,951 Copies/ml ลดลง 108,559 Copies/ml (หรือลดลง 63.67%)

ผลการตรวจเลือดไม่พบภาวะโลหิตจาง

อาการผื่นขึ้นตามผิวหนังลดลงมาก

ทานอาหารได้ดี/ นอนหลับได้ดี

หน้าตาและผิวพรรณสดใส/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 52 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 24

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนส.ค.59

ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 122 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่มและผื่นขึ้นตามแขนและขา

2. วิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะบ่อยครั้ง

3. มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

6. มีอาการประสาทหลอน และนอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 122 cells/cu.mm เป็น 540 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 342.62%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือน้อยกว่า 40 Copies/ml

3. ตุ่มและผื่นตามแขนและขาลดลงมาก รวมทั้งจุดและรอยดำเริ่มจางลง

4. ไม่มีอาการวิงเวียนและปวดศีรษะอีก

5. ไม่มีอาการจุกเสียดและแน่นท้อง / ทานอาหารได้มากขึ้น

6. อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

7. อาการปวดตามข้อต่างๆ ลดลง สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นกว่าเดิม

8. ไม่มีอาการประสาทหลอนหรือฝันร้าย / นอนหลับได้สนิท

รายที่ 51 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 33

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 5 ปี

ข้อมูลค่า CD4 ปี 2555 - 2559 ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 260-300 cells/cu.mm

หมายเหตุ แพทย์ลงความเห็นว่า ค่า CD4 น่าจะสูงสุดแค่นี้

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ใบหน้าตอบ/ พุงป่อง

2. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

3. ปวดตามข้อต่างๆ / ชาตามปลายมือและเท้า

4. กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง / ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

5. เบื่ออาหาร/ นอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 300 cells/cu.mm เป็น 495 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 65%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ทานอาหารได้มากขึ้น/ นอนหลับได้ดีขึ้น

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น โดยไม่มีอาการอ่อนล้า

หมายเหตุ รอตรวจ CBC ในครั้งถัดไป

รายที่ 50 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 34

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 = 118 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เครียด/ วิตกกังวล / นอนหลับไม่สนิท

2. ร่างกายอ่อนเพลีย/ ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

3. ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 118 cells/cu.mm เป็น 590 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 400%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

นอนหลับได้ดีขึ้น

สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นโดยไม่มีอาการอ่อนล้า

อาการผื่นตามผิวหนังลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 49 : หลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 27

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 726 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 157,701 Copies/ml

มีอาการปวดศีรษะ และเป็นไข้อยู่เสมอ

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (ท้องอืด/ คลื่นไส้/ อาเจียน) เป็นประจำ

เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

มีภาวะโลหิตจาง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 726 cells/cu.mm เป็น 806 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 11%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 157,701 Copies/ml เป็น 67,168 Copies/ml ลดลง 90,533 Copies/ml (หรือลดลง 57.41%)

ไม่มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้อีกเลย

ปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารหมดไป

ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 7 กก.

ผลการตรวจเลือดไม่พบภาวะโลหิตจาง

หน้าตาและผิวพรรณสดใส/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 48 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 44

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 = 362 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 362 cells/cu.mm เป็น 679 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 87.57%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีกเลย

นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก

ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 47 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 45

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2557-2558 อยู่ระหว่าง 145-190 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ/ มึนงง หลังการทานยาต้านไวรัสอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 190 cells/cu.mm เป็น 452 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 137.89%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

อาการเวียนศีรษะและมึนงง หลังการทานยาต้านไวรัส ลดลงมาก

ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

นอนหลับได้สนิท ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 46 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 27

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมี.ค.2559

ค่า CD4 = 6 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. มีตุ่ม PPE และผื่นแดง ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (หน้า/ ตามตัว/ แขนขา)

2. มีเชื้อราในช่องปาก / ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง

3. ทานอาหารไม่ได้ / เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

4. มีอาการปวดศีรษะและมีไข้ต่ำๆ ทุกวัน

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก  6 cells/cu.mm  เป็น 452  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 7,433.33%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

หมายเหตุ

แพทย์ลงความเห็นว่าคนไข้ร่างกายฟื้นตัวเร็วมาก รวมทั้ง ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ไม่มีตุ่ม PPE และ ผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

นอนหลับได้ดี / ผิวพรรณสดใส / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 45 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 35

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ข้อมูลค่า CD4

- 6 เดือนแรก หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 = 520 cells/cu.mm

- 6 เดือนถัดมา หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 ลดลงจาก 520 cells/cu.mm เป็น 395 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

2. มีเชื้อราในช่องปาก/ ลิ้นเป็นฝ้าขาว

3. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 395 cells/cu.mm เป็น 665 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 68.35%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก / ผิวพรรณสดใส

อาการเชื้อราในช่องปากและลิ้นที่เป็นฝ้าขาว หายเป็นปกติ

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

นอนหลับได้ดี/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 44 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 36

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัส ประมาณ 3 เดือน

ค่า CD4 = 120 cells/cu.mm.

ค่าไต (Creatinine และ Bun) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ

ผิวหนังบริเวณหน้า แขน และศีรษะ มีผื่นและตุ่มขึ้น ร่วมกับอาการคัน

มักมีไข้ต่ำๆ อยู่เสมอ

เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 5 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 120 cells/cu.mm เป็น 650 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 441.67%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าโซเดียม พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

ตุ่มและอาการคันตามผิวหนังหมดไป / ผิวพรรณขาวและสดใสขึ้น

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 43 : หลังการใช้ APCOcap 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 8

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 8 ปี (ตั้งแต่แรกเกิด)

ค่า CD4 = 900 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 411 Copies/ml

หมายเหตุ

แพทย์สันนิษฐานว่าเริ่มมีอาการดื้อยาต้านไวรัส

อาการก่อนใช้ APCOcap

-- 1. มีอาการภูมิแพ้และเป็นไข้หวัดบ่อยๆ

-- 2. หูติดเชื้อและมีอาการอักเสบอยู่เสมอ (ปวดหู/ หูอื้อ/ เป็นหนอง) 

-- 3. มีภาวะโลหิตจาง

-- 4. ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์

-- 5. มีภาวะตับอักเสบ  มีอาการคลื่นไส้-อาเจียน/ อ่อนเพลีย/ คันตามผิวหนัง/  ตัวเหลือง

-- 6. ทานอาหารได้น้อย/ น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ 

จากอาการข้างต้นเป็นสาเหตุที่ต้องหยุดเรียนบ่อยๆ ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก  900 cel ls/cu.mm  เป็น  1,200  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 33.33% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก 411  Copies/ml  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml 

หมายเหตุ

  แพทย์แปลกใจที่ค่า VL ครั้งนี้ ตรวจไม่พบ  เพราะคาดว่าค่า VL จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 

- ไม่มีอาการไข้หวัดและภูมิแพ้อีกเลย 

- อาการหูติดเชื้อและอักเสบหายสนิ

- ผลการตรวจเลือด  พบว่า ค่าตับและไตปกติ และ ไม่พบภาวะโลหิตจาง

- ไม่พบภาวะตับอักเสบ และ ไม่มีอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้ /คันตามผิวหนัง และ ตัวเหลือง อีก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

- ไม่มีอาการอ่อนเพลีย/ สดใสร่าเริงมาก

- ญาติและคุณครูที่โรงเรียนแปลกใจมาก เพราะหลังการใช้ APCOcap ไม่มีอาการป่วยใดๆ และไม่ได้หยุดเรียน อีกเลย 

รายที่ 42 : หลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 37

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ข้อมูลค่า CD4

-- 6 เดือนแรก หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 = 350 cells/cu.mm

-- 6 เดือนถัดมา หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 ลดลงจาก 350 cells/cu.mm เป็น 250 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ APCOcap มีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส คือ มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 250 cells/cu.mm เป็น 470 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 88%

อาการผื่นขึ้นตามผิวหนังลดลงมาก

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 41 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 36

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัส และ ยาต้านวัณโรค ตั้งแต่เดือนม.ค.2559

ค่า CD4 = 109 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 250,000 Copies/ml

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV/ วัณโรคต่อมน้ำเหลือง และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ

1. อาการจากวัณโรคต่อมน้ำเหลือง มีแผลหนองบริเวณลำคอด้านขวา ต้องรักษาโดยการเจาะดูดเพื่อระบายหนองออกร่วมกับการทานยา / ใบหน้าและเปลือกตามีอาการบวมมาก

2. มีอาการอ่อนเพลียมาก และ วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง.

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน.

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

1.ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 109 cells/cu.mm เป็น 319 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 192.66%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 250,000 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

หมายเหตุ แพทย์ลงความเห็นว่า ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วมาก ในขณะที่ ค่า VL ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

3. อาการวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

ผลการตรวจพบว่า ต่อมน้ำเหลืองยุบลงมาก/ แผลจากการเจาะดูดเพื่อระบายหนองออกแห้งเกือบสนิท / เหลือแต่อาการบวมที่เปลือกตา

4. ไม่มีอาการอ่อนเพลียและเวียนศีรษะอีก

5. ผื่นและอาการคันตามผิวหนังลดลงมาก

6. ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

7. นอนหลับได้ดี

รายที่ 40 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2559

ค่า CD4 = 9 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง ร่วมกับอาการคัน

2. ปอดอักเสบ/ เหนื่อยหอบ และมีอาการไอ

3. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. มีอาการชาตามปลายมือ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 9 cells/cu.mm  เป็น 505  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 5,511.11% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml 

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ 

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือ

- ไม่มีตุ่ม PPE และ ผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก 

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- นอนหลับได้ดี / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 39 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 47

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนม.ค.2559

ค่า CD4 = 118 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. 1. มีตุ่ม PPE และผื่นแดง ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (หน้า/ ตามตัว/ แขนขา)

2. มีเชื้อราในปากและลำคอ /มีอาการ เจ็บคอ

3. ทานอาหารไม่ได้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้ต่ำๆ ทุกวัน

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 118 cells/cu.mm เป็น 343 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 190.68%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

หมายเหตุ แพทย์ชมว่าคนไข้ร่างกายฟื้นตัวเร็วมาก รวมทั้ง ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ไม่พบเชื้อราในปาก / ไม่มีอาการเจ็บคอ

ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

นอนหลับได้ดีขึ้น/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 38 : หลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 12 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 35

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนต.ค.2558

ค่า CD4 = 354 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มักเป็นเริมที่ริมฝีปาก

2. เหงือกอักเสบบ่อยๆ

3. มีอาการมึนงงหลังการทานยาต้านไวรัส

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

6. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

7. ผิวแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1-6 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 354 cells/cu.mm เป็น 705 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 99.15%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ไม่มีอาการอักเสบของเหงือกและเริมที่ริมฝีปากอีกเลย

ไม่มีอาการมึนงงหลังทานยาต้านไวรัส

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

นอนหลับสนิท/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 7-12 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 705 cells/cu.mm เป็น 874 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 23.97%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าเอมไซม์ SGPT ในเลือด พบว่า ปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 37 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 34

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 608 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 158,738 Copies/ml

มีอาการไข้ต่ำๆ อยู่บ่อยครั้ง

มีอาการกรดไหลย้อน รักษากับแพทย์อยู่ 2 เดือน แต่อาการไม่ดีขึ้น

มีภาวะลำไส้แปรปรวน (ปวดท้อง และ ท้องเสียสลับกับท้องผูก)

นอนหลับไม่สนิท / มีอาการอ่อนเพลียอยู่เสมอ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 = 608 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 158,738 Copies/ml เป็น 59,406 Copies/ml ลดลง 99,332 Copies/ml (หรือลดลง 62.58%)

ไม่มีอาการไข้ต่ำๆ และ อาการกรดไหลย้อนอีกเลย

ร่างกายกระฉับเฉง/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก.

ไม่มีภาวะลำไส้แปรปรวนอีก

นอนหลับได้ดี / หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

รายที่ 36 : หลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 27

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัส/ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนพ.ย.2558

ค่า CD4 = 114 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส/ ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย

1. มีอาการเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

2. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

3. เบื่ออาหาร/ ท้องเสียบ่อยๆ/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. ผิวแห้งและคล้ำ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 114 cells/cu.mm เป็น 466 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 308.77%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผล X-Rays ปอด พบว่าปกติ

แพทย์ให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีก

ทานอาหารได้ดี /ไม่มีอาการท้องเสียอีก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 35 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 12 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 418.6 cells/cu.mm

ค่า %CD4 = 18.7

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 8,814 Copies/ml

ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 48,000 cu.cm.

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศบ่อยครั้ง

มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

มักมีอาการปวดศีรษะ และนอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 12 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 418.6 cells/cu.mm เป็น 668 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 59.58%

ค่า %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 18.7 เป็น 25 หรือเพิ่มขึ้น 33.69%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 8,814 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 48,000 cu.cm. เป็น 75,000 cu.cm หรือเพิ่มขึ้น 56.25%

ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีกเลย

ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศ และ อาการปวดศีรษะอีก

นอนหลับได้ดี / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 34 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 24

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัส/ ยาต้านเชื้อรา /ยาต้านแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนม.ค.2559

ค่า CD4 = 93 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ

1. มีตุ่ม PPE ตามแขนและขา

2. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

3. ระบบการขับถ่ายแปรปรวน/ ปวดท้องและท้องเสียทุกวัน

4. มีอาการไอช่วงเช้า / การหายใจติดขัด

5. คลื่นไส้และอาเจียรบ่อยๆ

6. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน

7. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

8. มักมีไข้ต่ำๆ ช่วงเย็น

9. นอนหลับไม่สนิท

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 1

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 93 cells/cu.mm เป็น 174 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 87.10%

ตุ่ม PPE และอาการคันลดลงมาก

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง

ระบบการขับถ่ายดีขึ้น

ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียร

นอนหลับได้ดีขึ้น

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 2

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 174 cells/cu.mm เป็น 330 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 89.66%

อาการก่อนใช้ APCOcap ซึ่งเกิดจากผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ หมดไป เหลือเฉพาะรอยแผลจากตุ่ม PPE และ ผื่นตามผิวหนังเล็กน้อย

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 33 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนส.ค.2558

ค่า CD4 = 416 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

2. มีอาการเวียนศีรษะในช่วงเช้าของทุกวัน

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 4 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

เริ่มใช้ APCOcap เดือนพ.ย.2558

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 416 cells/cu.mm เป็น 698 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 67.79%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

อาการเวียนศีรษะลดลงมาก / นอนหลับได้ดีขึ้น

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส จนคนทัก

รายที่ 32 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 36

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนม.ค.2557

ค่า CD4 ในระหว่างเดือนม.ค. 2557 – มิ.ย.2558 อยู่ระหว่าง 150-170 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. อาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. น้ำหนักลดลง 9 กก./ แก้มตอบ

5. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

เริ่มใช้ APCOcap เดือนก.ค.2558

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 170 cells/cu.mm เป็น 270 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 59%

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ค่าตับและไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายที่ 31 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 25

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 233 cells/cu.mm

ค่า %CD4 = 7.8

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 726,694 Copies/ml

มีอาการผื่นและคันตามตัวบ่อยครั้ง

เป็นหวัดบ่อย ๆ บางครั้งเป็นขั้นรุนแรง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 233 cells/cu.mm เป็น 271 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 16.31%

ค่า %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 7.8 เป็น 12.9 หรือเพิ่มขึ้น 65.38%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 726,694 Copies/ml เหลือ 260,658 Copies/ml หรือลดลง 64.13%

ไม่มีอาการผื่นและคันตามตัวอีกเลย

เป็นหวัดน้อยลง และอาการไม่รุนแรง

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 30 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มทานยาต้านไวรัส เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2558

ค่า CD4 = 151 cells/cu.mm.

มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ

ผิวหนังบริเวณหน้า แขน และศีรษะ มีผื่นและตุ่มขึ้น ร่วมกับอาการคัน หายๆ

เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 5 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 151 cells/cu.mm เป็น 328 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 117%

ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าโซเดียม พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

ตุ่มและอาการคันตามผิวหนังหมดไป/ผิวพรรณขาวและสดใสขึ้น

สุขภาพโดยรวมปกติ

รายที่ 29 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 246 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 2,549 Copies/ml

เป็นหวัดบ่อยๆ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 246 cells/cu.mm เป็น 261 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 6%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 2,549 Copies/ml เหลือ 199 Copies/ml

ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 228,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เป็น 269,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เพิ่มขึ้น 18%

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าซิฟิลิส ไม่พบเชื้อซิฟิลิส

ผล X-Rays ปอด พบว่าปกติ

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 28 : หลังการใช้ APCOcap 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 32

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มใช้ยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2556

ในระหว่างเดือนมิ.ย.2556-พ.ค.2558 (2 ปี) ค่า CD4 ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เกิน 172 cells/cu.mm.

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศและเป็นหวัดบ่อยครั้ง

มีอาการมึนหลังจากทานยาต้านไวรัสในช่วงเย็น

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 172 cells/cu.mm เป็น 218 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 27%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) น้อยกว่า 40 Copies/ml

อาการภูมิแพ้อากาศและอาการหวัดน้อยลงมาก

อาการมึนหลังจากทานยาต้านไวรัสในช่วงเย็นน้อยลงมาก

• ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

รายที่ 27 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 30

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 613 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) 50,000 Copies/ml

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศบ่อยครั้ง

มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

นอนหลับไม่สนิทบ่อยครั้ง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 613 cells/cu.mm เป็น 710 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 16%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 50,000 Copies/ml เป็น 20,000 Copies/ml

ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศอีก

ตุ่มและอาการคันตามผิวหนังหมดไป

รายที่ 26 : หลังใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 35

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มทานยาต้านไวรัสเดือนพ.ค.2557

ค่า CD4 = 316 cells/cu.mm.

ผิวหนังแห้งและคล้ำ

มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 6 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 316 cells/cu.mm เป็น 1,004 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 217.72%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

ผิวพรรณขาวและสดใสขึ้น จนคนทัก

รายที่ 25 : หลังใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 30

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มทานยาต้านไวรัสเดือนพ.ค.2558

ค่า CD4 = 70 cells/cu.mm.

นอนไม่หลับบ่อยครั้ง

มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 6 กก.

มีผื่นขึ้นบ่อยๆ และมีอาการแพ้เวลาถุกยุงกัด

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 70 cells/cu.mm เป็น 223 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 218.57%

ไม่มีผื่นขึ้น และ อาการแพ้เมื่อถูกยุงกัดอีกเลย

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

สามารถนอนหลับได้ดีขึ้น

หมายเหตุ แพทย์ยังไม่ได้ตรวจค่า VL ให้ในครั้งนี้

รายที่ 24 : หลังใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 57

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มทานยาต้านไวรัสตั้งแต่ปี 2555

ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 250-330 cells/cu.mm.

เป็นโรคซึมเศร้า/ เครียดและวิตกกังวล

นอนไม่หลับ ต้องใช้ยานอนหลับเป็นประจำ

มีอาการเบื่ออาหาร

แขนและขาไม่มีแรง / ออกกำลังกายได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 328 cells/cu.mm เป็น 416 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 27%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

จิตใจแจ่มใสขึ้น /อาการซึมเศร้าและวิตกกังวลลดลง

สามารถนอนหลับได้เองโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ

ทานอาหารได้มากขึ้น

แขนและขามีกำลังมากขึ้น ออกกำลังกายได้นานขึ้น

รายที่ 23 : หลังใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

• เพศ : หฐิง

• อายุ : 39

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทราบว่าติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี 2538 แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษา

เดือนก.พ.2558 จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาอีกครั้ง / ค่า CD4 = 147 cells/cu.mm

มีอาการ แน่นท้อง ปวดท้องคล้ายอาการของโรคกระเพาะ/ คลื่นไส้บ่อยครั้ง

เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ

มีเชื้อราในปากและลำคอ เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้ เบื่ออาหาร

ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

มีอาการปอดอักเสบ และ หายใจไม่ทั่วท้อง

มีอาการชาตามปลายมือ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 147 cells/cu.mm เป็น 432 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 194%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

อาการจุกเสียด แน่นท้อง ลดลง / ไม่มีอาการเจ็บคอ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก.

อาการผื่นลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

อาการชาตามปลายมือลดลง

นอนหลับได้ดีขึ้น

ผลการ X-Rays ปอดเป็นปกติ

รายที่ 22 : หลังใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 38

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 6 ปี

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2553-2558 อยู่ระหว่าง 200-360 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ แขนและขาลีบ)

2. ทานอาหารได้น้อย / น้ำหนักลดและไม่เพิ่มขึ้นอีกเลย

3. นอนหลับไม่สนิท/ มีอาการฝันร้ายบ่อยครั้ง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 360 cells/cu.mm เป็น 421 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 17%

ทานอาหารได้มากขึ้น / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 2 กก.

นอนหลับได้สนิท ไม่มีอาการฝันร้าย

กล้ามเนื้อบริเวณแขนและขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

ระดับไขมันในเลือดเริ่มลดลงจนเกือบเข้าสู่ค่าปกติ

รายที่ 21 : หลังใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 34

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทราบว่าติดเชื้อประมาณปี 2553 / รับยาต้านไวรัสแล้วเกิดผลข้างเคียงมากจึงหยุดทานยาต้านไวรัส

ต่อมามีโรคแทรกซ้อน จึงกลับมารับยาต้านไวรัสอีกครั้งในเดือนม.ค.2557

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2557 อยู่ระหว่าง 154-174 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. อาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนไม่หลับ

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. น้ำหนักลดลง 9 กก./ แก้มตอบ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน

เริ่มใช้ APCOcap เดือนม.ค.2558

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 174 cells/cu.mm เป็น 225 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 29%

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดี

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักขึ้นมา 12 กก.

รายที่ 20 : หลังใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 15

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 2 ปี

มีประวัติการดื้อยาต้านไวรัสและเปลี่ยนยาต้านไวรัสมาแล้ว 3 สูตร

สูตรยาต้านปัจจุบัน : Atazanavir/ Tenofovir/ Ritonavir

ค่า CD4 = 94 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 1,090,000 Copies/ml

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 94 cells/cu.mm เป็น 364 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 287.23%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 1,090,000 Copies/ml เป็น 850 Copies/ml

ทานอาหารได้มากขึ้น / สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 19 : หลังใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

อยู่ระหว่างรับยาต้านวัณโรค

ค่า CD4 = 280 cells/cu.mm

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 280 cells/cu.mm เป็น 342 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 22%

ผล X-Rays ปอด เป็นปกติ แพทย์จึงให้หยุดทานยาต้านวัณโรค

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 18 : หลังใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 59ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ปัจจุบันอายุ 59 ปี

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 15 ปี

ค่า CD4 = 450 cells/cu.mm / VL น้อยกว่า 40 Copies/ml

มักมีอาการอ่อนเพลียหลังการทำงาน/ ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

นอนหลับไม่สนิทบ่อยครั้ง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 450 cells/cu.mm เป็น 520 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 16%

สามารถออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานได้นานขึ้น โดยไม่มีอาการอ่อนล้า

ทานอาหารได้มากขึ้น / นอนหลับได้สนิทขึ้น

รายที่ 17 : หลังใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 613 cells/cu.mm

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศบ่อยครั้ง

มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

ท้องผูกบ่อยๆ

นอนหลับไม่สนิทเป็นบางครั้ง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 613 cells/cu.mm เป็น 710 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 16%

ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศอีก

อาการคันตามผิวหนังหมดไป

การขับถ่ายดีขึ้น และ นอนหลับได้สนิทขึ้น

รายที่ 16 : หลังใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : 62ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ปัจจุบันอายุ 62 ปี ทราบว่าติดเชื้อตั้งแต่ปี 2548 ตอนนั้น ค่า CD4 ประมาณ 500 cells/cu.mm จึงยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

เดือนก.พ.58 ค่า CD4 ลดลงเหลือ 97 cells/cu.mm จึง เริ่มรับยาต้านไวรัส

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ผิวหนังมีตุ่มและมีอาการคัน แบบเป็นๆ หายๆ

2. มีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

3. ทานอาหารได้น้อย / น้ำหนักลดลง 3.5 กก.

4. มีอาการเมา และวิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง/ นอนหลับไม่สนิท

5. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และ แขนขาลีบ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 97 cells/cu.mm เป็น 255 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 163%

ตุ่มและผื่นคันตามผิวหนังลดลงไปมาก

ไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

ทานอาหารได้มากขึ้น

รายที่ 15 : หลังใช้ APCOcap 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 15 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทราบว่าติดเชื้อเดือนพ.ค.57 และ เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนมิ.ย.57

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ผิวหนังมีตุ่ม PPE และอาการคันมาก

2. เป็นงูสวัดบ่อยครั้ง

3. มีอาการปอดบวม และ เหนื่อยหอบ

4. มีอาการคลื่นไส้ และ อาเจียร อย่างต่อเนื่อง

5. มีภาวะโลหิตจาง

6. น้ำหนักลดลงจากเดิม 15 กก.

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 15 เดือน

--- 3 เดือนแรก ใช้ APCOcap 2 แคปซูล/วัน ---

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 105 cells/cu.mm เป็น 132 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 26%

อาการปอดบวม และ เหนื่อยหอบทุเลาลง

ไม่พบอาการงูสวัดอีก

ไม่พบอาการคลื่นไส้และอาเจียร

--- 9 เดือนถัดมา ใช้ APCOcap 4 แคปซูล/วัน ---

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 132 cells/cu.mm เป็น 248 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 88%

ผิวหนังที่มีตุ่ม PPE และอาการคันหายไป

ผลการ X-Rays ปอดเป็นปกติ

ไม่มีภาวะโลหิตจาง

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

--- 3 เดือนถัดมา ใช้ APCOcap 4 แคปซูล/วัน ---

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 248 cells/cu.mm เป็น 340 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 37%

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 14 : หลังใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า CD4

6 เดือนแรก หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 = 600 cells/cu.mm

6 เดือนถัดมา ค่า CD4 ลดลงเหลือ 500 cells/cu.mm

ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส : ผิวคล้ำและแห้งมาก/ มีภาวะโลหิตจาง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

(ใช้ APCOcap 9 แคปซูล/วัน ในเดือนแรก และ 4 แคปซูลในเดือนที่ 2)

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 500 cells/cu.mm เป็น 722 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 44%

ผิวพรรณและอาการโลหิตจางเริ่มดีขึ้น

รายที่ 13 : หลังใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 25ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 212 cells/cu.mm

มีอาการผื่นแดงและคันตามตัว

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 212 cells/cu.mm เป็น 233 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 10%

2. ไม่มีอาการผื่นแดงและคันตามตัว

3. สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 12 : หลังใช้ APCOcap 2 - 4 แคปซูลต่อวัน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 12ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ทราบว่าติดเชื้อ HIV ปี 2548 ตอนนั้นอายุ 2 ปี/ แพทย์ให้รับยาต้านทันที

ช่วงที่รับยาต้าน ปี 2548-2553 รวม 5 ปี ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 400-500 cells/cu.mm

มีปัญหาด้านสุขภาพ (เป็นหวัดบ่อยๆ/ ต่อมทอลซิลอักเสบ/ มักมีเลือดออกในช่องปาก/ แพ้ยุงและมีผื่นคันบ่อยๆ)

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap หลังใช้ APCOcap 2 - 4 แคปซูลต่อวัน

1. ปี 2554-2557 ทาน APCOcap 2 แคปซูลต่อวัน ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 1,400-1,500 cells/cu.mm / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

2. ปี 2558 ทานAPCOcap 4 แคปซูลต่อวัน ปัจจุบันอายุ 12 ปี ค่า CD4 ล่าสุด (มิ.ย.58) = 1,800 cells/cu.mm/ ค่า VL ปัจจุบัน เหลือน้อยกว่า 20 Copies/ml สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 11 : หลังใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เริ่มทานเดือนเม.ย.2556 – ปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี

• เพศ : ชาย

• อายุ : 57ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

เริ่มใช้ยาต้านไวรัสตั้งแต่ปี 2553

ในระหว่างปี 2553-2555 ค่า CD4 ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เกิน 400 cells/cu.mm

มีปัญหาด้านสุขภาพ (มีอาการปากเปื่อย/ อ่อนเพลีย/ เบื่ออาหาร/ นอนไม่ค่อยหลับ/ มีผื่นคันตามผิวหนัง)

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เริ่มทานเดือนเม.ย.2556 – ปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี

1. ค่า CD4 ล่าสุด (มิ.ย.58) เพิ่มขึ้นจาก 400 cells/cu.mm เป็น 650 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 62.50%

2. ค่า VL ปัจจุบัน เหลือน้อยกว่า 40 Copies/ml

3. ปัจจุบันอายุ 57 ปี สุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ/ สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละนานๆ / ทานอาหารได้มาก/ นอนหลับได้ดี

รายที่ 10 : หลังใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

ค่า CD4 = 171 cells/cu.mm

เพิ่งรับยาต้านไวรัส

ทาน APCOcap ก่อนรับยาต้านไวรัสเป็นเวลา 1 สัปดาห์

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 171 cells/cu.mm เป็น 201 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 18%

2. ค่า VL เดิมไม่ทราบค่า / ปัจจุบันเหลือ 553 Copies/ml

3. ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส (อาการอ่อนเพลียและซึมเคร้า) มีน้อยมาก

หมายเหตุ : รอผลการตรวจ CD4 เดือนถัดไป

รายที่ 9 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- ค่า CD4 = 362 cells/cu.mm / ทาน APCOcap ก่อนรับยาต้านไวรัสเป็นเวลา 1 เดือน

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

อาการที่เกิดจากผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส หลังทาน APCOcap ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน น้อยมาก โดย มีอาการเวียนศีรษะและมึนงงเล็กน้อย มีอาการจุกเสียดแน่นท้องเป็นครั้งคราว

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 362 cells/cu.mm เป็น 783 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 116%

2. ค่า Syphillis ลดลง จาก 1 : 256 เป็น 1 : 8

3. อาการต่างๆ ที่เกิดจากผลข้างเคียงจากยาต้านหมดไป

4. ปัจจุบันสุขภาพโดยรวมปกติ / ทานอาหารได้มากขึ้น/ ผิวพรรณสดใส/ นอนหลับได้ดีขึ้น

รายที่ 8 : หลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ 36 ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- เพิ่งรับยาต้านไวรัส

- ค่า CD4 = 13 cells/cu.mm

- ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการวิงเวียนศีรษะ

2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

4. มีภาวะซีด และ โลหิตจาง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 13 cells/cu.mm  เป็น 575 cells/cu.mm  หรือ เพิ่มขึ้น 4,323.08%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40 Copies/ml

- ไม่มีอาการต่างๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสหลงเหลืออีก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่า ปกติ

- ทานอาหารได้มาก/ นอนหลับได้ดี

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 7 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- ค่า CD4 = 78 cells/cu.mm / เพิ่งรับยาต้านไวรัส

- อาการก่อนใช้ APCOcap มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่มและผื่นขึ้นตามผิวหนัง

2. มือและเท้า มีอาการชา

3. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้อง เบื่ออาหาร

5. วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ผวา ตกใจง่าย ประสาทหลอน และนอนไม่หลับ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 78 cells/cu.mm เป็น 205 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 163%

- ค่า VL = 64 Copies/ml

- อาการต่างๆ ที่เคยเป็นก่อนการใช้ APCOcap ลดลงมาก เหลือเพียงรอยดำจากตุ่มและผื่นคัน / มีอาการจุกเสียดแน่นท้องเป็นครั้งคราว/ อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง/ ทานอาหารได้มากขึ้น / นอนหลับได้ดีขึ้น

รายที่ 6 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 17ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- ค่า CD4 = 142 cells/cu.mm

- มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เหนื่อยหอบ เวลาหายใจมีอาการแสบและหายใจไม่ค่อยสะดวก

- เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 3 กก.

- มีตุ่มขึ้นตามตัวและมีอาการคัน มีไข้สูงบ่อยครั้ง

- ก่อนใช้ APCOcap รับยาต้านไวรัส และ รับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. อาการเครียด/วิตกกังวล/วิงเวียน/นอนไม่หลับ/สมาธิสั้น/ง่วงซึม/ประสาทหลอน

2. คลื่นไส้/อาเจียน/เบื่ออาหาร/ปวดท้อง/ขึ้นผื่น/ปวดข้อ/กล้ามเนื้ออ่อนแรง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 142 cells/cu.mm เป็น 337 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 137%

- ผลการ X-Rays ปอดเป็นปกติ การหายใจเป็นปกติ ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

- ไม่มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสอีกเลย

- ทานอาหารได้มาก น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 ก.ก. / ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 2 ซม. (หลังจากความสูงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา)

- ไม่มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามตัวอีก รอยแผลเป็นจางลงมาก หน้าตาและผิวพรรณสดใส

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 5 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 470 cells/cu.mm

- มีอาการปวดศีรษะ จุกเสียดแน่น และคันตามผิวหนัง

- เหนื่อยง่าย และมีอาการตามัว

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

- อาการต่างๆ ที่เคยเป็นก่อนใช้ APCOcap ลดลง

- ทานอาหารได้มากขึ้น หลับสบายขึ้น

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 4 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : 27ปี

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- เพิ่งรับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 32 cells/cu.mm

- พบว่ามีตุ่ม PPE ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (หน้า/ ตามตัว/ แขนขา)

- เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้/ เบื่ออาหาร

- เป็นไข้ต่ำทุกวัน/ มีอาการชาตามปลายมือและเท้า/ ปวดศีรษะบ่อยครั้ง

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน

- ตุ่ม PPE และผื่นคันลดลง

- ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง

- ไม่มีอาการเจ็บคอ /ทานอาหารได้มากขึ้น/ นอนหลับได้ดีขึ้น

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 3 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

• เพศ : ชาย

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- รับยาต้านไวรัส ประมาณ 2 ปี / ค่า CD4 = 380 cells/cu.mm , %CD4 = 10%

- ค่าตับ (SGOT) , WBC และ EOSINOPHIL สูงกว่าค่าปกติ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

- ค่า CD4 = 375 cells/cu.mm , %CD4 = 13.1%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลง จาก 580 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ค่าตับ (SGOT) , WBC และ EOSINOPHIL อยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายที่ 2 : หลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- เพิ่งรับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 94 cells/cu.mm

- มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้องคล้ายอาการของโรคกระเพาะ

- เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ

- มีเชื้อราในปากและลำคอ เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้ เบื่ออาหาร

- ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

- มีอาการชาตามปลายมือ

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

- อาการจุกเสียด แน่นท้อง ลดลง

- ไม่มีอาการเจ็บคอ / ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กก.

- อาการผื่นลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

- อาการชาตามปลายมือลดลง

- นอนหลับได้ดีขึ้น

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 1 : หลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

• เพศ : หญิง

• อายุ : ไม่ระบุ

• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap

- รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี / ค่า CD4 = 289 cells/cu.mm

• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 289 เป็น 458 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 58% / สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น


Best Product in Thailand

Element

Become a Member


Continue